Oglasna ploča

Upisi u više godine

Upisi u višu godinu studija akademske 2021./2022. godine održati će se od 27.9. do 30. 09. 2021. godine od 09.00 do 11.00 sati u Studentskoj službi Farmaceutskog fakulteta.

Studenti svih godina moraju donijeti potvrde o obavljenoj stručnoj praksi.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 200,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji studiraju uz plaćanje studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 1500,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank 3381302271311267

Svi studenti koji se upisuju u višu godinu studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za Studentski zbor 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru UniCredit bank 3381302231566875

Uz uplatnice studenti trebaju priložiti i formulare za upis (upisni list i dva lista za statistiku).