Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 20.9 do 24.9.2021.

Ponedjeljak 20.9.2021.

Anatomija čovjeka - 10.00 sati MF

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.00 sati, učionica 216 (usmeni odmah nakon pismenog dijela ispita)

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 216

Farmakologija 1 - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Utorak 21.9.2021

Fizikalna kemija II  - 09.00 sati, učionica 216

Javno zdravstvo i društvena farmacija

Srijeda 22.9.2021.

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji  - 09.00 sati, učionica 216

Analitička toksikologija  - 09.00 sati, učionica 216

Farmaceutika II  - 09.00 sati, učionica 216

Četvrtak 23.9.2021.

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 216

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 216

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 216

Petak 24.9.2021.

Zdravstvena ekologija

Farmaceutska kemija II 09.00 sati, učionica 1-4

Farmakologija II - 12.00 sati, Medicinski fakultet