Oglasna ploča

Termini održavanja ispita za petak 11.10.2019.

Mikrobiologija s parazitologijom I. - 09.00 sati, učionica 1-4

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00sati, učionica 1-4

Ekonomika u farmaciji - 13.00 sati, APTF