Oglasna ploča

Raspored predavanja za tjedna od 14. do 19.10.2019.

I. godina

Matematika - nastavak predavanja prema dogovoru s profesoricom.

II. godina

Zdravstvena ekologija - 14., 15. i 16.10.2019. godine od 10.00 sati na Medicinskom fakultetu

III. godina

Farmaceutska kemija I. - od 14. do 19.10.2019. od 08.30 sati u zgradi FPMOZ-a