Oglasna ploča

,

Raspored predavanja za tjedan od 22.11.2021. do 26.11.2021.

I. godina

Predavanja iz kolegija Matematika održavati će se prema već dogovorenom rasporedu.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija II počinju u ponedjeljak 22.11.2021. i održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutika I. počinju u ponedjeljak 22.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u Informatičkoj učionici na Medicinskom fakultetu

U četvrtak 25.11.2021. predavanja će se u potpunosti održavati on-line.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Analitika lijekova I. počinju u ponedjeljak 22.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu.

U četvrtak i petak (25. i 26.11.) predavanja će se u potpunosti održavati on-line.

V. godina

Nastavak predavanja iz kolegija Klinička farmacija i farmakoterapija prema već objavljenom rasporedu održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno)