Oglasna ploča

NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI S FARMACEUTSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dana 14. studenoga 2021. godine u svečanoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta održana je svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svečana promocija održana je u skladu s važećim protuepidemiološkim mjerama Kriznog stožera Republike Hrvatske, s ograničenim brojem gostiju. Svečanu promociju otvorili su članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu – dekani sastavnica sveučilište, članovi rektorskog kolegija i rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras.
Rektor Boras je pozdravnim govorom pozdravio prisutne doktore znanosti i najavio promociju 186 doktora znanosti, što je nastavak rada i kontinuiteta znanosti na zagrebačkome sveučilištu. U svom pozdravnom govoru je istaknuo sljedeće:
Sustav doktorskoga obrazovanja stvara ne samo razborite, kreativne, profesionalne i moralne članove akademske zajednice, nego i zrele, uravnotežene i dostojanstvene građane svijeta koji su temelj demokratskog ustrojstva i općega društvenoga i ekonomskoga napretka svake ljudske zajednice. Doktori znanosti su glasnogovornici razuma, tolerancije, nalaženja veselja u radu, ljubavi prema bližnjemu, novih otkrića i spoznaja sutra, te lučonoše i jamci našega opstanka i našega napretka u budućnosti.
Nakon uvodnog obraćanja, rektor je pročitao tekst svečane prisege kandidatima:
Pozivam vas da ostanete vjerni načelima znanosti, u svome pozivu čuvate njezine ideale, a u svome naslovu, koji vam od danas pripada, čast ovoga Sveučilišta i njegovo mjesto u slobodnoj zajednici ljudi i naroda, koje s vama dijelimo.
Kandidati, odjeveni u svečane toge, su skupa prisegnuli na izrečenu prisegu i prebacili kičanku na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur.
Na ovoj svečanoj promociji promovirano je čak osam kandidata koji su svoju doktorsku disertaciju izradili na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Štoviše, među osam navedenih kandidata su i dvoje asistenata s Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – dr. sc. Ivona Tomić i dr. sc. Martin Kondža.
Kandidatkinja: dr. sc. Ivona Tomić
Tema: Razvoj funkcionalnoga hidrogela s nanokristalima azelatne kiseline
Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Kandidat: dr. sc. Martin Kondža
Tema: Mehanizam inhibicijskoga učinka flavonoida na citokrom P450 3A4
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić