Oglasna ploča

Raspored predavanja za tjedan od 21.11. do 25.11.2022. godine – Farmacija

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom održavati će se u kemijskom laboratoriju na medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti na sljedeće linku:

OK - raspored vježbi 

II. godina

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija I, u ponedjeljak 21.11.2022. održati će se u dvorani 9 na Ekonomskom fakultetu.

Raspored za ostale dane biti će objavljen naknadno.

III. godina

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija počinju u ponedjeljak 21.11. u 08.30 sati.

IV. godina

Raspored predavanja i vježbi za tjedan od 21.11 do 25.11. biti će objavljen na kolegiju Oblikovanje lijekova I na Sumarumu.

V. godina

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se prema naznačenom rasporedu u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti.