Oglasna ploča

Raspored predavanja za tjedan od 18.10 do 25.10.2021.godine

II. godina.

Ispit iz kolegija Mikrobiologija s parazitologijom I održati će se u ponedjeljak 18.9.2021. u 16.00 sati na APTF-u.

Predavanja iz kolegija Zdravstvena ekologija počinju u utorak 19.10.2021. u 09.00 sati u dvorani 2 na Medicinskom fakultetu.

III. godina.

Vježbe iz kolegija Farmaceutska kemija I. počinju u ponedjeljak i održavati će se u laboratoriju kampusa Rodoč.

IV. godina.

Predavanja iz koelgija Farmakologija održavati će se prema  rasporedu u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno).

V. godina

Predavanja iz kolegija Kozmetologija održavavati će se prema rasporedu  u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu.