Oglasna ploča

Raspored predavanja i vježbi za tjedan od 14.11. do 18.11.2022. godine

I. godina 

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I počinju u ponedjeljak 14.11.2022.godine  u 08.30 sati i održavati će se u kampusu Rodoč, zgrada FPMOZ-a.

II. godina

Predavanja i vježbe iz kolegija Fizikalna kemija I počinju u ponedjeljak 14.11.2022.godine.

Predavanja će se održavati svaki dan od 08.30 sati u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu. Vježbe će se održavati svaki dan od 12.00 sati u Kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema dogovorenim grupama.

V. godina

Predavanja iz kolegija Klinička farmacija i farmakoterapija održavati će se od ponedjeljka 14.11.2022. godine u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno) s početkom od 09.00 sati.

Klinička farmacija s farmakoterapijom raspored predavanja.