Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za petak 28.9.2018.

Javna obrana diplomskog rada studenta Josipa Nakića pod naslovom: ”Distribucija potrošnje antipsihotika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji” održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u malom amfiteatru.

Povjerenstvo:

1. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
1. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof. (član)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ivane Pavić pod naslovom: “Učestalost i radiološke karakteristike incidentaloma nadbubrežne žlijezde" održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine u 11.20 sati sati na Medicinskom fakultetu u malom amfiteatru.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Nevene Komlen pod naslovom: ”Osobitosti poremećaja arterijskog tlaka s obzirom na spol i životnu dob osoba s hipertenzijom”održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine u 11.40 sati  na Medicinskom fakultetu u malom amfiteatru.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof. (član i mentor)