Oglasna ploča

Obavijest za diplomante

Slikanje diplomanata za pano biti će u četvrtak 27.9.2018. u 13.00 sati u dekanatu Farmaceutskog fakulteta.