Oglasna ploča

,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 6.3.2023 do 10.3.2023. godine – studij farmacije

I. godina

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom II počinju u ponedjeljak 6.3.2023 u 08.30 sati i održavati će se u kampusu Rodoč. Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa predmetnim nastavnikom.

II. godina

Predavanja iz kolegija Mikrobiologija s parazitologijom nastaviti će se održavati  na APTF-u prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

III. godina

Predavanja iz kolegija Hitna laboratorijska dijagnostika počinju u ponedjeljak 6.3.2023 u 09.00 sati i održavati će se u fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema sljedećem rasporedu:

Hitna laboratorijska dijagnostika 2022-23

IV. godina

Predavanja iz kolegija Farmakologija II održavaju se na Klinici za unutarnje bolesti (interno) rema sljedećem rasporedu: Farmakologija II 2022-23