Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 4.2. do 8.2.2019.

Ponedjeljak 4.2.2019.
Organska kemija I. – 09.00 sati, učionica 216
Fizikalna kemija I. – 09.00 sati, učionica 216
Farmakognozija II. – 09.00 sati, učionica 216
Biokemija I. – 09.00 sati, učionica 216
Oblikovanje lijekova II. – 09.00 sati, učionica 216

Utorak 5.2.2019.
Organska kemija II – 09.00 sati, Rodoč
Farmakologija II – 12.30 sati, Medicinski fakultet
Klinička biokemija – 09.00 sati, učionica 119

Srijeda 6.2.2019.
Biologija stanice i genetika – 16.00 sati, učionica 1-4
Mikrobiologija s parazitologijom II – – 09.00 sati, učionica 119
Analitika lijekova II – 09.00 sati, učionica 119
Terapijski sustavi - – 09.00 sati, učionica 119

Četvrtak 7.2.2019.
Analitička kemija I. – 09.00 sati, Rodoč
Analitička kemija II. – 09.00 sati, Rodoč
Farmaceutika II. – 09.00 sati, učionica 216

Petak 8.2.2019.
Fizika – 09.00 sati, učionica 1-2
Opća kemija sa stehiometrijom II – 09.00 sati, učionica 1-2
Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-2
Farmaceutska kemija II – 09.00 sati, učionica 1-2
Biokemija lijekova – 09.00 sati, učionica 1-2
Odabrana poglavlja dermatofarmacije – 09.00 sati, učionica 1-2
Biokemija II – 09.00 sati, Rodoč