Oglasna ploča

Prijava za međunarodnu ljetnu školu SUM-a, Sveučilišta South-Eastern Norway i Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3. do 15. lipnja 2019.

Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru, koji svojim sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova.

Jedini uvjet za sudjelovanje je znanje engleskog jezika.

Više informacija se može pronaći na linkovima ispod i na sljedećoj poveznici https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/

Rok za podnošenje prijava je 1. svibanj 2019.

Međunarodna ljetna škola 2019._prezentacija

POZIV ZA MEĐUNARODNU LJETNU ŠKOLU 2019.