Oglasna ploča

,

Raspored o održavanju ispita za tjedan od 26.6.2023. do 30.6.2023. godine

Ponedjeljak 26.6.2023.

Anatomija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 217

Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom - 09.00 sati, učionica 217

Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda - 09.00 sati, učionica 217

  • studij Kozmetologija

Anatomija i histologija - 09.00 sati,  Medicinski fakultet

Utorak 27.6.2023.

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.30 sati, učionica 217

Osnove hematologije s koagulacijom - 08.30 sati, učionica 217

Hitna laboratorijska dijagnostika - 08.30 sati, učionica 217

Analitička toksikologija - 08.30 sati, učionica 217

  • studij Kozmetologija

Fiziologija i patofiziologija - 08.30 sati, učionica 217

Srijeda 28.6.2023.

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji - 08.30 sati, učionica 1-4

Terapijski sustavi - 08.30 sati, učionica 1-4

Četvrtak 29.6.2023.

Biokemija II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmakognozija II - 08.30 sati, učionica 216

Analitika lijekova II - 08.30 sati, učionica 216

Petak 30.6.2023.

Organska kemija I. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Organska kemija II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija II - 08.30 sati, učionica 1-4

Oblikovanje lijekova II - 08.30 sati, učionica 1-4

Farmaceutska skrb - 08.30 sati, učionica 1-4

  • studij Kozmetologija

Opća i organska kemija - 09.00 sati, kampus Rodoč