Archives for 2022

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita za tjedan od 14.2. do 18.2.2022.

Ponedjeljak 14.2.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 208

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 302

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 302

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 302

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 302

Utorak 15.2.2022.

Mikrobiologija s parazitologijom I i II - 14.00 sati, APTF

Farmaceutika I.  - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

Srijeda 16.2.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 13.00 sati, kampus Rodoč

Fizikalna kemija I. - 08.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutska kemija II. - 08.00 sati, učionica 1-4

Četvrtak 17.2.2022.

Zdravstvena ekologija - 10.00 sati, Medicinski fakultet,

Farmakognozija II  - 09.00 sati, učionica 302

Analitička toksikologija  - 09.00 sati, učionica 302

Petak 18.2.2022.

Organska kemija I. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Anatomija - 09.00 sati,  MF

Biokemija I - 12.30 sati, MF, amfiteatar

Klinička biokemija - 12.30 sati, MF, amfiteatar

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 1-4

Ljekarnička skrb - 09.00 sati, učionica 1-4

Read More

Obavijest o upisu u ljetni semestar akademske 2021. /2022. godine.

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente Farmaceutskog fakulteta održat će se od 23. do 25. veljače 2022. godine, u radnom vremenu studentske službe.

Studenti trebaju donijeti upisni list i uplatnicu.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati za ljetni semestar 200,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji studiraju uz plaćanje studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za ljetni semestar 1500,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank 3381302271311267

Read More

Edukacija mentora za stručnu praksu

Poštovani,

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira edukaciju mentora za stručnu praksu koja će se održati u subotu 19.2.2022. s početkom u 10.00h online putem platforme Google Meet (link za pristup predavanju biti će dostavljen naknadno), a koju će bodovati Komora magistara farmacije Federacije BiH (1 bod).

Predavači na edukaciji su:
prof.dr.sc. Miroslav Šober - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
prof.dr.sc. Sanda Vladimir Knežević - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
prof.dr.sc. Miranda Sertić - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Molimo sve zainteresirane da popune tražene podatke najkasnije do 18.2.2022. do 12.00h na sljedećoj poveznici:
Svi magistri koji imaju potvrdnicu o sudjelovanju na edukaciji mentora za stručnu praksu nisu obvezni ponovno prisustvovati.
Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 7.2.2022. do 11.2.2022. godine

Ponedjeljak 7.2.2022.

Analitička kemija I. - 10.00 sati, APTF

Molekularna biologija s genetikom

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 306

Utorak 8.2.2022.

Farmaceutika 2 - 09.00 sati, učionica 306

Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom - 09.00 sati, učionica 306

Zdravstveno zakonodavstvo - 09.00 sati, učionica 306

Srijeda 9.2.2022.

Farmakognozija 1 - 08.30 sati, učionica 217

Farmakologija I. i II. - 12.00 sati, MF

Četvrtak 10.2.2022.

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 306

Odabrana poglavlja u dermatofarmaciji - 09.00 sati, učionica 306

Petak 11.2.2022.

Biologija stanice i genetika 08.00 sati, učionica 307

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 306

Farmaceutska kemija 1 - 09.00 sati, učionica 306

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 306

Imunologija - 11.00 sati, MF

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 31.1.2022. do 4.2.2022.

Ponedjeljak 31.1.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 1-2

Patofiziologija s osnovama patologije - 13.00 sati, učionica 216

Osnove hematologije s koagulacijom - 13.00 sati, učionica 216

Hitna laboratorijska dijagnostika - 13.00 sati, učionica 216

Analitika lijekova II - 13.00 sati, učionica 216

Utorak 1.2.2022.

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 14.00 sati, APTF

Farmaceutika I. - 08.00 sati, učionica 216

Magistralna receptura - 08.00 sati, učionica 216

Srijeda 2.2.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom II.

Fizikalna kemija I. - 08.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija II. - 08.00 sati, učionica 217

Četvrtak 3.2.2022.

Zdravstvena ekolgija

Farmakognozija II - 10.00 sati, učionica 208

Biokemija lijekova

Analitička toksikologija - 10.00 sati, učionica 208

Petak 4.2.2022.

Fizika - 08.00 sati, učionica 1-2

Biokemija I - 09.00 sati, učionica 5, MF

Klinička biokemija - 09.00 sati, učionica 5, MF

Oblikovanje lijekova I. - 08.00 sati, učionica 1-2

Ljekarnička skrb

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 17.1. do 21.1.2022. godine

I. godina

Nastavak predavanja iz kolegija Biologija stanice održavati će se prema već objavljenom rasporedu.

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak u učionici 104, utorak - laboratorij MF, petak (08.00 sati) FPMOZ - učionica 209

II. godina

Ispit iz kolegija Organska kemija II održati će se u ponedjeljak 17.1.2022. godine u 08.00 sati na Ekonomskom fakultetu u sali 9.

Predavanja iz kolegija Biokemija I. počinju u ponedjeljak 17.1.2022. godine u 10.10 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmakognozija I počinju u ponedjeljak 17.1.2022. godine u 09.00 sati. Link za predavanja nalazi se na Sumarum sustavu.

 

Read More