Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 14.2. do 18.2.2022.

Ponedjeljak 14.2.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 208

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 302

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 302

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 302

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 302

Utorak 15.2.2022.

Mikrobiologija s parazitologijom I i II - 14.00 sati, APTF

Farmaceutika I.  - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

Srijeda 16.2.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 13.00 sati, kampus Rodoč

Fizikalna kemija I. - 08.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutska kemija II. - 08.00 sati, učionica 1-4

Četvrtak 17.2.2022.

Zdravstvena ekologija - 10.00 sati, Medicinski fakultet,

Farmakognozija II  - 09.00 sati, učionica 302

Analitička toksikologija  - 09.00 sati, učionica 302

Petak 18.2.2022.

Organska kemija I. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Anatomija - 09.00 sati,  MF

Biokemija I - 12.30 sati, MF, amfiteatar

Klinička biokemija - 12.30 sati, MF, amfiteatar

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 1-4

Ljekarnička skrb - 09.00 sati, učionica 1-4