Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 31.1.2022. do 4.2.2022.

Ponedjeljak 31.1.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 1-2

Patofiziologija s osnovama patologije - 13.00 sati, učionica 216

Osnove hematologije s koagulacijom - 13.00 sati, učionica 216

Hitna laboratorijska dijagnostika - 13.00 sati, učionica 216

Analitika lijekova II - 13.00 sati, učionica 216

Utorak 1.2.2022.

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 14.00 sati, APTF

Farmaceutika I. - 08.00 sati, učionica 216

Magistralna receptura - 08.00 sati, učionica 216

Srijeda 2.2.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom II.

Fizikalna kemija I. - 08.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija II. - 08.00 sati, učionica 217

Četvrtak 3.2.2022.

Zdravstvena ekolgija

Farmakognozija II - 10.00 sati, učionica 208

Biokemija lijekova

Analitička toksikologija - 10.00 sati, učionica 208

Petak 4.2.2022.

Fizika - 08.00 sati, učionica 1-2

Biokemija I - 09.00 sati, učionica 5, MF

Klinička biokemija - 09.00 sati, učionica 5, MF

Oblikovanje lijekova I. - 08.00 sati, učionica 1-2

Ljekarnička skrb