Archives for 10 Feb,2020

You are browsing the site archives by date.

,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 10.2.2020. do 14.2.2020.

Ponedjeljak 10.2.2020.

Fizika - 09.00 sati, učionica 209

Farmakoterapija - 12.00 sat, MF

Utorak 11.2.2020.

Farmaceutika I - 09.00 sati, učionica 208

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 208

Srijeda 12.2.2020.

Anatomija čovjeka - 08.00 sati MF

Mikrobiologija s parazitologijom I. - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

Četvrtak 13.2.2020.

Biokemija I - 09.00 sti, MF

Klinička biokemija - 09.00 sati, MF

Petak 14.2.2020.

Matematika - 11 sati, učionica 315

Fizikalna kemija II  - 09.00 sati, učionica 208

Mikrobiologija s parazitologijom II - 09.00 sati, učionica 208

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 208

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Read More

International Summer School 2020

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na našem Sveučilištu u razdoblju od 1. do 13. lipnja 2020. Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:

-           Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i

-          Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

Prijave su otvorene i prijavljuje se online putem sljedeće poveznice https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/.

Više informacija se može pronaći na sljedećoj poveznici ili na fb stranici https://www.facebook.com/groups/1127154547317021/.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 15. travnja 2020.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Granadi

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Španjolska za studentsku mobilnost za studente poslijediplomskih studija trećeg ciklusa.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 8. ožujka 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

 1. Prijavni obrazac (privitak);
 2. CV (privitak);
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju engleskog B2;
 5. Prijepis ocjena 3. studijskog ciklusa s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Pozivno pismo ustrojbene jedinice/ odjela Sveučilišta u Granadi http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in ;
 7. Ugovor o učenju (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju) (privitak) ili kratak opis plana istraživanja (Engleski jezik).

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći adekvatnu akademsku ponudu koja bi bila kompatibilna s kolegijima/ programu doktorskog studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja PhD studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o akademskoj ponudi u Granadi na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećem linku  http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en.

Nakon što studenti budu nominirani potrebno je da se registriraju na platformu Sveučilišta u Granadi, a o čemu će biti obavješteni nakon provedenog postupka odabira prijavljenih  kandidata na matičnoj instituciji.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta Masaryk u Brnu

Otvoren je natječaj Sveučilišta Masaryk u Brnu, Češka za razmjenu studenta i osoblja u akademskoj 2020./2021. Rok za dostavljanje prijave je 15. ožujka 2020.

STUDENTI mogu pronaći više informacija o dostupnim kolegijima koje bi mogli slušati na gostujućem sveučilištu na sljedećoj poveznici  https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue.

Više informacija o procesu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na web stranici https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/exchange-non-degree-studies/erasmus-icm.

OSOBLJE zainteresirano za nastavnu ili trening mobilnost može pronaći više informacija o strukturi Masaryk Sveučilišta na sljedećoj poveznici https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure.

Potrebne informacije vezane za proces prijave se nalaze na sljedećim poveznicama:

Teaching: https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/teaching-at-mu/erasmus-icm

Training: https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/training-seminars/erasmus-icm

 

PRIJAVNI LINK ZA STUDENTE I OSOBLJE:  https://isois.ois.muni.cz/en/incoming-application/application/.

 

Broj mobilnosti sukladno potpisano ugovoru 2019./2021. za Sveučilište u Mostaru je sljedeći:

2 studentske mobilnosti (sva tri ciklusa)

1 mobilnost za držanje nastave i

1 mobilnost za trening.

 

Rezultati o uspješnosti zaprimljenih prijava biti će objavljeni najkasnije do 15.4.2020.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Mariboru

Otvoren je Natječaj Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, za razmjenu osoblja za držanje nastave i trening za razdoblje do 31. srpnja 2021. u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Zainteresirani kandidati se prijavljuju izravno Sveučilištu u Mariboru, a više informacija o Natječaju se može pronaći  na sljedećoj poveznici  https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/International-Credit-Mobility-(KA-107)---Teaching-and-Training-Mobility-in-the-Project-Year-2019.aspx.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Barceloni

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Barceloni, Španjolska, za jednotjednu razmjenu osoblja 1 stipendija za trening mobilnost za ljetni semestar 2019./2020. u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Natječaj se vezuje na međunarodni tjedan mobilnosti Sveučilišta u Barceloni u razdoblju od 20.-24. travnja 2020. na koji se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje, a o čemu se više informacija može pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2017/04/041.html.

Više informacija o Natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici http://www.ub.edu/uri/Documents/Call_applications_ka107_STAFF_19_20.pdf.

Zainteresirani kandidati  se prijavljuju izravno putem sljedeće poveznice  https://www.ub.edu/ubforms/ca/ompi/erasmus-ka107-incoming-staff-partner-countries, a rok za dostavljanje prijava je 17. veljače 2020.

Read More

Otvoren natječaj za Sveučilište Santiago de Compostela u Španjolskoj

Otvoren je natječaj za Sveučilište Santiago de Compostela u Španjolskoj, za studentsku mobilnost za ukupno 4 stipendije od kojih 2 preddiplomskog studija u trajanju od 5 mjeseci i 2 poslijediplomskog studija u trajanju od 3 mjeseca za zimski semestar akademske 2020./2021., a sve u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti. Navedene mobilnosti se odnose na sljedeća područja:

 

022

07

08

Humanities

Civil Engineering,

Agriculture, forestry

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

B1 Spanish

 

023

0311

041

Languages

Economics

Business and administration

07 Chemical Processes

http://www.usc.es/etse/en/node/2297

B2 English, A1 Spanish recommended
available USC PhD programmes:

http://www.usc.es/en/perfis/internacional/

programas/Erasmus_KA107/estudantes_incoming.html

3rd B2 English required; A2 Spanish recommended

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno  10. ožujka 2020.

 

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

 1. Prijavni obrazac (privitak);
 2. CV (privitak);
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju engleskog (B2) ili španjolskog jezika (B1);
 5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenta i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak);

 

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta http://www.usc.es/studyinsantiago/en mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.

Read More