Archives for 11 Sep,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za utorak 17.9.2019.

Javna obrana diplomskog rada studentice Mateje Lukanović pod naslovom: “ Upotreba sirupa za kašalj na biljnoj bazi” održat će se u utorak , 17. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof. (članica)
3. dr. sc. Sanda Vladimir Knežević. red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ive Rupčić pod naslovom: ”Promjene koagulacijskih parametara i krvne slike kod bolesnika oboljelih od akutnog NSTEMI i STEMI infarkta ” držat će se u utorak , 17. rujna 2019. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Marte Mandić pod naslovom: ” Usporedba antihipertenzivne terapije u Centru za dijalizu SKB Mostar u 2016. i 2019. godini ” držat će se u utorak , 17. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Tonie Rezić pod naslovom: ” Učestalost urednih nalaza koronarografije ” držat će se u utorak , 17. rujna 2019. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član i mentor)

Read More