Archives for 30 Aug,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita za tjedan od 2.9. do 7.9.2019.

Ponedjeljak 2.9.2019.

Organska kemija I - 09.00 sati, Rodoč

Biokemija I - 09.00 sati, Medicinski fakultet, dvorana 4

Klinička biokemija - 09.00 sati, Medicinski fakultet, dvorana 4

Utorak 3.9.2019.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Organska kemija II - 09.00 sati, Rodoč

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 315

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 315

Srijeda 4.9.2019.

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 315

Farmaceutika I- 09.00 sati, učionica 315

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 5.9.2019.

Biologija stanice i genetika - 13.00 sati, Medicinski fakultet

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 315

Biokemija lijekova - 09.00 sati, učionica 315

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom - 13.00 sati, Medicinski fakultet

Petak 6.9.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I. - 09.00 sati, učionica 315

Biokemija II - 11 sati, APTF

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 315

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 315

Subota 7.9.2019.

Farmaceutska kemija II - 08,30 sati, Medicinski fakultet, usmeni dio će se održati nakon pismenog dijela u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno)

Read More