Archives for 28 Jun,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita za tjedan od 1.7. do 5.7.2019.

Ponedjeljak 1.7.2019.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Farmakognozija 2 - 08.15 sati, učionica 306

Analitika lijekova I. - 08.15 sati, učionica 306

Klinička farmacija - 08.15 sati, učionica 306

Utorak 2.7.2019. 

Organska kemija II - 09.00 sati, Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, dekanat

Povijest farmacije - 08.30 sati, dekanat

Srijeda 3.7.2019.

Farmakologija I. i II. . - 12.45 sati, Medicinski fakultet

Farmakoterapija - 12.45 sati, Medicinski fakultet

Engleski jezik - 10.00 sati, učionica 108

Terapijski sustavi - 09.00 sati, dekanat

Četvrtak 4.7.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Instrumentne metode analize u farmaciji - 09.15 sati, Rodoč

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Petak 5.7.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 217

Read More