Archives for 11 Feb,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita za tjedan od 11. do 15.2.2019.

Utorak 12.2.2019.

Farmaceutika I. - 09.00 sati, učionica 302

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 13.2.2019.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju - 11.00 sati, Klinika za kožne bolesti.

Farmakognozija 1. - 09.00 sati, učionica 208

Četvrtak 14.2.2019.

Zdravstvena ekologija - 10. 00 sati, Medicinski fakultet, vjećnica

Petak 15.2.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, učionica 0-1

Biokemija 1 - 09.00 sati, učionica 0-1

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 0-1

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 0-1

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 0-1

 

Read More