Archives for 2018

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita i nastave za tjedan od 12. do 16.11.2018.

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu, raspored možete preuzeti ovdje.

II. godina

Ispit iz kolegija Organska kemija II. održati će se u ponedjeljak 12.11.2018. u 08.30 sati u učionici 210 u kampusu Rodoč.

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 12.11.2018 u 10.00 sati u kampusu Rodoč. Ostale dane predavanja će počinjati u 08.30 sati.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutska kemija I. u ponedjeljak 12.11.2018. počinju u 08.30 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti, raspored za ostale dane biti će objavljen u ponedjeljak.

IV. godina

Vježbe iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu, raspored možete preuzeti ovdje.

V. godina

Ispit iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija održati će se u ponedjeljak 12.11.2018 u  08.00 sati u dvorani 4 na Fakultetu zdravstvenih studija

Predavanja iz kolegija Klinička farmacija počinju u ponedjeljak 12.11.2018. svaki dan od 09.00 sati i održavati će se u učionicama na drugom katu FPMOZ-a.

 

Read More

Raspored nastave za tjedan od 22. do 26.10.2018

I. godina

Kolegija prva pomoć i sigurnost u laboratoriju održati će se 22., 23., i 24. 10. 2018. Predavanja će biti u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno) od 12.00 sati.

II. godina.

Predavanja iz kolegija Organska kemija II održavati će se prema već objavljenom rasporedu u kampusu Rodoč.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutika I.  počinju u ponedjeljak 22.10.2018 u 09.00 sati u učionici 306.

V. godina

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija počinju u četvrtak 25.10.2018. Obavijest o terminama i mjestu održavanja biti će objavljena naknadno.

Read More