Oglasna ploča

Raspored predavanja za tjedan od 5.11.do 9.11.2018.

I. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju održati će se u 08.00 sati u amfiteatru 12, na Filozofskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se od 09.00 sati na Fakultetu strojarstva i elektrotehnike u učionici 104, od 09.00 sati.