Oglasna ploča

Predavanje lingvista prof. Claude Hagage

Pozivaju se studenti na predavanje čuvenog lingviste Prof. Claude Hagage koje će se održati

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 24.10.2018. u 14:00 sati.