Oglasna ploča

Smotra fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Dana 18. svibnja 2022. godine održana je smotra Sveučilišta u Mostaru. Djelatnici Farmaceutskog fakulteta zainteresiranim, budućim studentima sveučilišta predstavili su Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru, kao i novi preddiplomski sveučilišni studij Kozmetologija.