Oglasna ploča

Rezultati ispita iz kolegija Mikrobiologija s parazitologijom, Farmakognozija II. i Analtička kemija I. i II.

Mikrobiologija s parazitologijom II.

Andrea Opančar - 22/40 - dovoljan (2)
Brigita Bakalar - 30/40 - dobar (3)
Sara Galić - 29/40 - dobar (3)
Marijana Krešić - 22/40 - dovoljan (2)

Analitička kemija I.

N. Bunoza 20 % (Z)

Analitička kemija II.

A.Opančar 55 % (Z); 20 % (T)
S. Galić 55 % (Z); 13 % (T)
M. Mandić 55 %(Z); 63 % (T) dovoljan (2)
M.Krešić 12 % (T)

Uvid u radove i upis ocjene iz AK1 i AK2 održati će se u četvrtak, 13.9.2018 u 9:30 sati u Rodoču

Farmakognozija II.

Ivana Odak 30/100 nedovoljan (1)
Petar Kožul 10/100 nedovoljan (1)
Danijel Rakić 8/100 nedovoljan (1).