Oglasna ploča

Rezultati ispita

Rezultate ispita iz kolegija Farmakognozija II. možete pogledati ovdje.

Rezultate iz kolegija Fizikalna kemija I. možete pogledati ovdje.

Rezultate iz kolegija Opće kemije sa stehiometrijom I. možete pogledati ovdje.

Rezultate iz kolegija Biokemija I. možete pogledati ovdje .

Rezultate iz kolegija Matematika ovdje

Rezultate iz kolegija Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba sa glaukomom možete pogledati ovdje