Oglasna ploča

Rezultati ispita iz kolegija Biokemija I., Opća kemija sa stehiometrijom I.

Biokemija I.

Marijana Krešić - 36,5 bodova - nedovoljan (1)

Opća kemija sa stehiometrijom I.

Antea Aleksić - 34/100 - nodovoljan (1)