Oglasna ploča

Raspored predavanja za tjedan od 10.1.2022. do 14.1.2022. godine

I. godina

Ispit iz kolegija Anatomija održati će se u ponedjeljak 10.1.2022. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Fizika za ponedjeljak i utorak održati će se u dogovoru s profesorom.

Raspored predavanja i seminara za kolegij Biologija stanice i genetika možete preuzeti ovdje.

II. godina

Raspored vježbi za kolegija Organska kemija I. možete preuzeti ovdje.

III. godina

Vježbe iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u kemijskom laboratoriju Medicinskog fakulteta prema već dogovorenom rasporedu.

IV. godina

Ispit iz kolegija Oblikovanje lijekova održati će se u ponedjeljak 10.1.2022 godine u 08.00 sati

Raspored predavanja iz kolegija Biokemija lijekova biti će dostupan na Sumarumu.

V. godina

Raspored predavanja iz kolegija Konzultacijske vještine biti će dostupan na Sumarumu.