Oglasna ploča

Raspored predavanja, vježbi i ispita za tjedan od 8. do 12.11.2021.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiomtrijom I održati će se u petak 12.11.2021 u 08.30 sati na Failozofskom fakutletu u amfiteatru Vjekoslav Klaić.

II. godina

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II održati će se u ponedjeljak 8.11.2021. u 08.30 sati, u Rodoču.

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju u utorak 9.11.2021. i održavati će se u kemijskom laboratoriju Medicinskog fakulteta. Raspored grupa i vježbi možete preuzeti ovdje.

IV. godina

Ispit iz kolegija Farmakologija I održati će se u ponedjeljak 8.11.2021. s početkom u  07.30 sati na Medicinskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Imunologija počinju u ponedjeljak 8.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno) raspored za ostale objaviti će profesor.

V. godina

Ispit iz kolegija Magistralna receptura održati će se u petak 12.11.2021. godine  u 08.30 sati na Failozofskom fakutletu u amfiteatru Vjekoslav Klaić.