Oglasna ploča

Raspored predavanja i vježbi za tjedan od 13.11. do 18.11.2017

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. počinju u utorak 14.11.2017. i održavati će se u Kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina

Ispit iz kolegija Organska kemija II održati će se u ponedjeljak 13.11. u 08.00 sati u učionici 1-2.

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II održati će se u kampusu Rodoč prema slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak 13.11.2017. – 10.00 sati - učionica 213.
Utorak 14.11.2017. – 09.00 sati - učionica 018
Srijeda 15.11.2017. od 9:00 do 12:00 učionica 212, 12:30 do 14:30 sati učionica 016
Četvrtak 16.11.2017. – 09.00 sati - učionica 019.
Petak 17.11.2017. – 09.00 sati - učionica 209.

IV. godina

Vježbe iz kolegija Biokemija lijekova održati će se u laboratoriju u  kampusu Rodoč prema slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak 13.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 15:00 sati
Srijeda 15.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 12:30
Laboratorij 2 - 08:00 - 12:30
Petar 17.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 12:30
Laboratorij 2 - 08:00 - 12:30

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija održati će se u petak 17.11.2017. godine. Točno vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeno naknadno.