Oglasna ploča

Raspored održavanja predavanja za tjedan od 5.12. do 9.12.2022.l godine – studij farmacije

I. godina

Predavanja iz kolegija Anatomija čovjeka počinju u ponedjeljak 5.12.2022. godine. Prvi tjedan predavanja održavati će se na Medicinskom fakultetu u predavaonici 5 prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina

Ispit iz kolegija Analitička kemija II. održati će se u petak 9.12.2022. godine. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

III. godina

Vježbe iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu.

IV. godina

Ispit iz kolegija Oblikovanje lijekova održati će se u petak 9.12.2022. godine. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.