Oglasna ploča

,

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za srijedu 25.9.2019.

Javna obrana diplomskog rada studenta Zvonimira Tomasa pod naslovom: “ Probirno mjerenje glukoze u perifernoj krvi u javnoj ljekarni” održat će se u srijedu , 25. rujna 2019. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Martine Palac pod naslovom: ”Ispitivanje tehnike primjene lijeka u obliku kapi za oko” održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Martine Vidović pod naslovom: ” Ispitivanje neodobrenih prilagodbi suhih oralnih farmaceutskih oblika lijekova nakon izdavanja u javnoj ljekarni” održat će se u srijedu , 25. rujna 2019. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studenta Zdravka Čikeša pod naslovom: ” Uloga farmaceuta u praćenju pacijenata s astmom” održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________