Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za srijedu 18.9.2019.

Javna obrana diplomskog rada studentice Medihe Hubane pod naslovom: “ Usporedba vrijednosti interdijaliznog viška kod bolesnika na dijalizi koji boluju od šećerne bolesti i bolesnika koji nemaju šećernu bolest.” održat će se u srijedu , 18. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ane Knezović pod naslovom: ”Usporedba mjere količine dijalize kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti i bolesnika koji nemaju šećernu bolest” održat će se u srijedu, 18. rujna 2019. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Doris Drmač pod naslovom: ” Usporedba doze epoetina beta između bolesnika na dijalizi koji boluju od šećerne bolesti i bolesnika koji nemaju šećernu bolest ” održat će se u srijedu , 18. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Tine Mlakić pod naslovom: ”Hiperlipidemija kod pacijenata sa STEMI i NSTEMI infarktom miokarda” održat će se u srijedu, 18. rujna 2019. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________