Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za ponedjeljak 8.10.2018.

Javna obrana diplomskog rada studentice Marijane Bago pod naslovom: “Učestalost i karakteristike poremećaja srčanog ritma u osoba mlađe životne dobi" održat će se u ponedjeljak, 8. listopada 2018. godine u 10.30 sati  na Medicinskom fakultetu u dvorani 3.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Monika Tomić, red. prof. (član)
3. dr. sc. Danijel Pravdić izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Karle Jakus pod naslovom: ”Usporedba potrošnje statina i fibrata u ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi "Phyto pharma" ” održat će se u ponedjeljak, 8. listopada 2018. godine u 10.50 sati  na Medicinskom fakultetu u dvorani 3.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Monika Tomić, red. prof. (član)
3. dr. sc. Jelena Filipović Grčić, red. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Danijele Mihalj pod naslovom: ”Uspješnost liječenja šećerne bolesti u dijabeteškoj ambulanti SKB Mostar” održat će se u ponedjeljak, 8. listopada 2018. godine u 11.10 sati  na Medicinskom fakultetu u dvorani 3.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Monika Tomić, red. prof. (član)
3. dr. sc. Jelena Filipović Grčić, red. prof. (član i mentor)