Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za ponedjeljak 15.10.2018.

Javna obrana diplomskog rada studenta Antonija Fistonića pod naslovom: “Novi antikoagulantni lijekovi" održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u 12.45 sati na Medicinskom fakultetu u malom amfiteatru.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Danijel Pravdić izv. prof. (član)
3. dr. sc. Monika Tomić red. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice  Dalije Talić pod naslovom: ”Cistatin C, kreatinin i eGFR u serumu zdrave novorođenčadi starosti 1-3 dana ” održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u 13.15 sati na Medicinskom fakultetu u malom amfiteatru.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr.sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Ivana Čepelak, red. prof. (član i mentor)