Oglasna ploča

,

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za ponedjeljak 13.9.2021.

Javna obrana diplomskog rada studentice Mie Bošković pod naslovom: “ Povezanost antihipertenzivne terapije, trajanja dijalize i komorbiditeta kod COVID-19 pozitivnih pacijenata” održat će se u ponedjeljak , 13. rujna 2021. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica i mentorica)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Lora Bošković pod naslovom: ”Utjecaj nošenja maske na pojavu i pogoršanje akne na licu tijekom pandemije COVID-19 kod studenata Sveučilišta u Mostaru” održat će se u ponedjeljak , 13. rujna 2021. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof. (članica i mentorica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Leile Pehlić pod naslovom: “ Primjena čajeva u samoliječenju urinarnih infekcija” održat će se u ponedjeljak , 13. rujna 2021. godine u 13.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica i mentorica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof (član)

_______________________________________________________