Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za petak 30.9.2022. godine

Javna obrana diplomskog rada studenta Mariana Bingule pod naslovom: “Bezreceptni lijekovi i dodaci prehrani u trudnoći” održat će se u petak, 30. rujna 2022. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivona Ivančić, doc. (članica i komentor)
3. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Andrijane Bukmir pod naslovom: “Potencijalne interakcije lijekova u kroničnoj terapiji” održat će se u petak, 30. rujna 2022. godine u 12.20 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red. prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivona Ivančić, doc. (članica i komentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ive Borovac pod naslovom: “Obilježja terapije anksioliticima u studentskoj populaciji Sveučilište u Mostaru” održat će se u  petak, 30. rujna 2022. godine u 12.40 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivan Merdžo, doc. (član i mentor)
3. dr. sc. Ivona Ivančić, doc. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Karla Vasilj pod naslovom: “Nuspojave i potrošnja glukokortikoidnih lijekova” održat će se u  petak, 30. rujna 2022. godine u 13.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivona Ivančić, doc. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član i mentor)
3. dr. sc. Marta Mandić, v. ass. (članica)

_______________________________________________________