Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za četvrtak 5.10.2017.

Javna obrana diplomskog rada studenta Mahira Hubane pod naslovom: “Rezistencija sojeva Klebsiellae pneumoniae izoliranih iz uzoraka urina kod odraslih izvanbolničkih i bolničkih pacijenata SKB Mostar u 2016. godini." održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Nine Bošnjak pod naslovom: ”Karbapenem rezistentni Acinetobacter baumannii izoliran iz hemokultura pacijenata u SKB Mostar, u razdoblju od 1.1.2012.-31.12.2016. godine ”održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Maje Vrdoljak pod naslovom: “Tuberkuloza - etiologija, dijagnostika i rasprostranjenost na području koje pokriva laboratorij SKB Mostar u 2016. godini” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 13.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

________________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Marije Bošnjak pod naslovom: “Učinak stabilnog želučanog pentadekapeptida BPC 157 u liječenju ishemijskog kolitisa” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 13.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Juraj Geber red. prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Željko Cvetnić red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ane Galić pod naslovom: “Prokalcitonin kao rani biljeg sepse” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 14.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić doc (član i mentor)
3. dr.sc. Željko Cvetnić red.prof. (član)