Oglasna ploča

Raspored održavanja nastave za tjedna od 28.10. do 1.11.2019.

I. godina - Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Ponedjeljak 28.10.2019. - 13.30 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić
Utorak 29.10.2019. - 13.00 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić
Srijeda 30.10.2019.  - 12.30 sati, FPMOZ, učionica 302
Četvrtak 31.10.2019. - 12.00 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić

II. godina - Fizikalna kemija I

Subota 26.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Iinterno)
Ponedjeljak 28.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Utorak 29.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Srijeda 30.10.2019. - 09.00 sati, učionica 307 (FPMOZ)
Četvrtak 31.10.2019. - 09.00 sati, čitaonica Ekonomski fakultet

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 28.10.2019. - 09.00 sati, učionica 9, Ekonomski fakultet
Utorak 29.10.2019. - 09.00 sati, amfiteatar Ekonomskog fakulteta
Srijeda 30.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 31.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)