Oglasna ploča

Raspored održavanja nastave za tjedna od 21.10 do 25.10.2019.

I. godina – Fizika

Ponedjeljak 21.10.2019. – 17.00 sati, učionica 208

Utorak 22.10.2019. – 17.00 sati, učionica 216

Srijeda 23.10.2019. – 17.00 sati, učionica 208

III. godina – Farmaceutska kemija I.

Vježbe iz kolegija Farmaceutska kemija I održavati će se prema dogovorenom rasporedu sa asistentom.

IV. godina – Analitika lijekova

Ponedjeljak 21.10.2019. – 09.00 sati, učionica 302

Utorak 22.10.2019. – 09.00 sati, učionica 307

Srijeda 23.10.2019. – 09.00 sati, učionica 307

Četvrtak 24.10.2019. – 09.00 sati do 12.00 sati, učionica 306, od 12.00 sati, učionica

Petak 25.10.2019. – 09.00 sati, učionica 306

V. godina – Zdravstveno zakonodavstvo

Ponedjeljak 21.10.2019. – 16.00 sati, učionica 302

Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa profesorom.