Oglasna ploča

Raspored održavanja nastave za tjedan od 6.11. do 10.11.2023. za sve studije i godine

  • studij Farmacije

II. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju održati će se u petak 10.11.2013. godine. Mjesto i vrijeme održavanja ispita biti će objavljeno naknadno.

II. godina

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II održavati će se 6. i 7.11 a vježbe počinju 8.11 .  Raspored vježbi.

IV. godina

Ispit iz kolegija Analitika lijekova I održati će se u 09.00 sati u predavaonici br.1 na Medicinskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Imunologija počinju u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu. Raspored nastave.

  • studij Kozmetologija

I. godina

Predavanja iz kolegija Opća i organska kemija počinju u ponedjeljak u 11.00 sati u kampusu Rodoč. Raspored nastave

II. godina

Predavanja iz kolegija Toksikologija počinju u ponedjeljak 6.11. u 09.00 sati u učionici 308. Raspored za ostale dane biti će objavljen naknadno.