Oglasna ploča

Raspored održavanja nastave za srijedu 3.10.2018.

II. godina - Mikrobiologija i parazitologija

Srijeda 3.10.2018. - 09.00 sati, učionica 218

III. godina - Farmakologija II

Srijeda 3.10.2018. - predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Srijeda 3.10.2018. - 09.00 sati, učionica 302

V. godina - Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda

Srijeda 3.10.2018.- 11.00 sati, učionica 306