Oglasna ploča

Raspored održavanja kolegija za dekanski rok

studij farmacije

Opća kemija sa stehiometrijom II - ponedjeljak 2.10.2023. godine, 11.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija I - četvrtak 27.9.2023. godine - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Farmaceutska kemija I i II - petak 29.9.2023. - 09.00 sati, FPMOZ

Imunologija - ponedjeljak 2.10.2023. godine, 12.00 sati, vijećnica Medicinskog fakulteta

studij kozmetologije

Biokemija - četvrtak 27.9.2023. godine - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Imunologija kože i imunokemija - ponedjeljak 2.10.2023. godine, 12.00 sati, vijećnica Medicinskog fakulteta