Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 5.7. do 9.7.2021. godine.

Ponedjeljak 5.7.2021

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Javno zdravstvo i društvena farmacija- 09.00 sati, učionica 216

Molekularna biologija s genetikom

Utorak 6.7.2021.

Anatomija čovjeka - 08.00 sati, FZS, (usmeni u srijedu u 9.00 sati)

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, APTF

Farmakognozija I. -  08.30 sati, učionica 209

Hitna laboratorijska dijagnostika -  08.30 sati, učionica 209

Analitika lijekova I. -  08.30 sati, učionica 209

Srijeda 7.7.2021.

Fiziologija - 09.00 sati, MF

Biokemija I -  08.30 sati, učionica 209

Klinička biokemija -  08.30 sati, učionica 209

Oblikovanje lijekova I -  08.30 sati, učionica 209

Četvrtak 8.7.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 209

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji - 11.00 sati, učionica 1-4

Imunologija - 12.00 sati, MF, fiziološki laboratorij

Petak 9.7.2021.

Farmaceutska kemija I -  08.30 sati, učionica 216

Analitička toksikologija  -  08.30 sati, učionica 216