Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 28.8. do 1.9.2023. godine

Ponedjeljak 28.8.2023

  • studij Farmacija

Matematika - 08.00 sati - FPMOZ

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, FPMOZ

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, FPMOZ

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, FPMOZ

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologija

Matematika - 08.00 sati - FPMOZ

Utorak 29.8.2023

  • studij Farmacija

Farmakognozija I - 09.00 sati, FPMOZ

Analitika lijekova I - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologije

Fiziologija i patofiziologija - 09.00 sati, FPMOZ

Srijeda 30.8.2023

  • studij Farmacija

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, FPMOZ

Farmaceutika I - 09.00 sati, FPMOZ

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, FPMOZ

Terapijski sustavi - 09.00 sati, FPMOZ

Analitička toksikologija - 09.00 sati, FPMOZ

Četvrtak 31.8.2023

  • studij Farmacija

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, FPMOZ

Farmakologija I i II - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija i farmakoterapija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Petak 1.9.2023

  • studij Farmacija

Opća kemija sa stehiometrijom I i II - 10.00 sati, kampus Rodoč

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom - 08.00 sati - FPMOZ

Imunologija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

  • studij Kozmetologije

Imunologija kože - 12.00 sati, Medicinski fakultet

*Pitati na porti fakulteta za broj učionice