Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 25.6. do 29.6.2018.

Ponedjeljak 25.6.2018.

Biologija stanice i genetika - 10.00 sati, učionica 302

Mikrobiologija s parazitologijom II - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutika II.- 09.00 sati, učionica 217

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom - 10.00 sati, učionica 302

Utorak 26.6.2018.

Analitička tokiskologija - 09.00 sati, učionica 302

Analitika lijekova II  - 09.00 sati, učionica 302

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 27.6.2018.

Anatomija čovjeka - 07.45 sati, Fakultet zdravstvenih studija

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 302

Imunokemija s osnovama imunologije - 13.00 sati, Medicinski fakultet

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 302

Četvrtak 28.6.2018.

Fizika - 08.00 sati, učionica 1-4

Terapijski sustavi - 08.00 sati, učionica 1-4

Klinička farmacija - 08.00 sati, učionica 1-4

Patofiziologija s osnovama patologije- 08.00 sati, učionica 1-4, usmeni nakon pismenog u Dekanatu

Petak 29.6.2018.

Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba sa glaukomom - 09.00 sati, učionica 302