Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 21.6 do 25.6.2021.

Ponedjeljak 21.6.2021.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, FPMOZ

Fizikalna kemija  -   10.00 sati, učionica 1-4

Hitna laboratorijska dijagnostika -  10.00 sati, učionica 1-4

Analitička toksikologija - 10.00 sati, učionica 1-4

Terapijski sustavi -  10.00 sati, učionica 1-4

Utorak 22.6.2021.

Anatomija čovjeka - 10.00 sati (pismeno i usmeno), FZS

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, APTF

Farmakognozija I -  08.30 sati, učionica 1-4

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji - 08.30 sati, učionica 1-4

Analitika lijekova I - 08.30 sati, učionica 1-4

Srijeda 23.6.2021.

Biologija stanice i genetika -  08.00 sati, učionica 217 ( maske obavezne)

Biokemija I - 08.30 sati, učionica 216

Klinička biokemija -  08.30 sati, učionica 216

Oblikovanje lijekova I. - 08.30 sati, učionica 216

Četvrtak 24.6.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 216

Biokemija II. - 10.00 sati, kampus Rodoč

Ekonomika u farmaciji - 08.30 sati, FPMOZ (dekanat)

Petak 25.6.2021.

Engleski jezik - 12.30 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić

Biokemija prehrane - 10.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija I - 08.30 sati, učionica 1-4

Farmakologija I. - 15.00 sati, Medicinski fakultet